ANCI Toscana Presentation

1 – MOŽETE LI NAVESTI ULOGU I CILJEVE SVOJE ORGANIZACIJE?

ANCI Toscana je neprofitna udruga koja zastupa svoje članove, 273 općine, pred regionalnim i nacionalnim vlastima. Službeno je priznata kao predstavničko tijelo toskanskih lokalnih uprava regionalnim zakonom 68/2011 o sustavu lokalnih autonomija te se kao takva uključuje u zakonodavne akcije, politike i operativne programe uime općina. Glavna područja u kojima sudjeluje: koordinacija aktivnosti općina; decentralizacija i pojednostavljenje upravnih postupaka; izgradnja kapaciteta i osposobljavanje; razvijanje odnosa s drugim tijelima vlasti; razmjena iskustava; podrška u tehničkim, financijskim, organizacijskim i pravnim pitanjima.

 

 

 

2 – ZAŠTO SUDJELUJETE U PROJEKTU WINTER MED?

Za ANCI Toscana projekt je jedinstvena prilika da se turističkim odredištima pruže odgovarajući instrumenti za planiranje i upravljanje pomorskim i obalnim turizmom i za rješavanje problema visoke sezonalnosti koja utječe na teritorijalnu konkurentnost i održivost na pomorskim i obalnim područjima. Točnije, ANCI pruža općinama toskanskog arhipelaga programske alate i instrumente za razvoj novih odredišnih strategija i razvojnih planova, u uskoj suradnji s ostalim odredištima na mediteranskim otocima.

 

 

3 – KOLIKI JE GOSPODARSKI ZNAČAJ TURIZMA ZA VAŠU REGIJU?

U Toskani je turizam, u razdoblju koje je prethodilo pandemiji bolesti COVID-19, predstavljao oko 6 % regionalnog BDP-a. Uzimanjem u obzir poduzeća proširenog lanca opskrbe (trgovina i srodne usluge), taj je postotak porastao na oko 12 %. Turistički tokovi koji se odnose na obalno područje činili su otprilike 50 % od ukupnog broja (približno 50 milijuna noćenja). Više od 50 % turističke prisutnosti u regiji činili su strani turisti, stoga smo, zbog ograničenja koja proizlaze iz pandemije, 2020. godine svjedočili procijenjenom padu prometa od oko 75 %.

 


 

 

4 – KOJA SU GLAVNA RAZDOBLJA TURISTIČKE POSJEĆENOSTI?

Glavno je razdoblje turističke posjećenosti na otocima toskanskog arhipelaga razdoblje od Uskrsa do sredine rujna.

 

 

5 – KOJE STE PROJEKTE ILI AKCIJE PROVELI U SVRHU POVEĆANJA ODRŽIVOSTI TURIZMA?

ANCI Toscana provela je ili provodi nekoliko projekata i akcija s ciljem da pomogne turističkim odredištima u regiji da poboljšaju svoje razine održivosti.  Neki su od projekata:


  • Interreg MED MITOMED+ (2017. – 2020.) trogodišnji projekt čiji je cilj bio poboljšanje održivosti i odgovornosti u pomorskom i obalnom turizmu. 
  • Interreg Italija – Francuska Maritime 2014. – 2020. Projekt INTENSE  imao je za cilj stvaranje i upravljanje itinerarima održivog turizma te promicanje biciklističkih ruta koje vrednuju prirodno-kulturno nasljeđe partnerskih teritorija.
  • Interreg Italija – Francuska Maritime 2014. – 2020. Projekt ECOSTRIM  promicao je ulaganja u ekološki održivi turizam radi poticanja i promicanja konkurentnosti i inovacija u aktivnostima prekogranične suradnje na moru.

6 – JESTE LI USPOSTAVILI ALATE ZA PRAĆENJE ODRŽIVOSTI TURIZMA?

U sklopu projekta MITOMED+ANCI Toscana sudjelovao je u testiranju skupa pokazatelja za praćenje turističkih podataka u svrhu mjerenja održivosti turističkih aktivnosti. Pokazatelji su testirani na pokusnim područjima toskanske obale, Sjeverne Maremme, Elbe i Toskanskih otoka, Etrurske obale, Livorna, Apuanske rivijere i Versilije, za koja su praćeni gospodarski, društveno-kulturni i ekološki pokazatelji. Također, u okviru provedbe projekta MITOMED+, ANCI je sudjelovao u razvoju i testiranju modela „Zelena plaža”, alata za održivo upravljanje plažama.

 

 

7 – IMATE LI NAČINE ZA SMANJENJE NEGATIVNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ, KULTURU, DRUŠTVO?

ANCI Toscana turističkim odredištima pruža odgovarajuće instrumente za planiranje i upravljanje održivim i odgovornim pomorskim i obalnim turizmom i za rješavanje problema visoke sezonalnosti koja utječe na teritorijalnu konkurentnost i održivost na pomorskim i obalnim područjima. Točnije, kroz projekt WINTER MED ANCI pruža općinama toskanskog arhipelaga programske alate i instrumente za razvoj novih odredišnih strategija i razvojnih planova, u uskoj suradnji s ostalim odredištima na mediteranskim otocima koji će biti uključeni u cjelokupnu regionalnu strategiju za turistički sektor.

 

 

8 – KOJE MJERE PREPORUČUJETE ZA OSIGURAVANJE ODGOVORNOG I ODRŽIVOG RASTA?

Zbog visoke sezonalnosti potražnje, pomorska i obalna turistička odredišta suočavaju se s gubitkom biološke raznolikosti, obalnom erozijom, pritiskom na lokalne resurse poput energije, hrane, zemljišta i vode, komercijalizacijom lokalne kulture i tradicije, a sve to koči održivo i odgovorno upravljanje teritorijima. Za početak, kreatori politika, gospodarski subjekti i lokalne zajednice trebaju donijeti zajednički i integrirani plan održivog turizma koji će osigurati gospodarski razvoj za stanovništvo bez ponovnog ugrožavanja njihove dobrobiti i materijalnih i nematerijalnih elemenata njihove okoline, bilo prirodnih ili kulturnih. Neke od mjera koje bi trebale biti obuhvaćene u planskim dokumentima su:


  • uspostavljanje regulatornog okvira koji će olakšati i promicati održivo upravljanje turističkim odredištem
  • prepoznavanje i zaštita kulturnih i prirodnih staništa pomorskih i obalnih turističkih odredišta
  • podizanje svijesti o održivom i odgovornom turizmu među lokalnim stanovništvom i turistima
  • osiguravanje sredstava za razvoj i provedbu projekata održivog turizma za javne i privatne dionike
  • provedba akcija za smanjenje potrošnje i postizanje visoke učinkovitosti resursa.

9 – KOJE MEHANIZME UPRAVLJANJA PREDLAŽETE?

Održivi turizam kojim se upravlja na integrirani način ključan je za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, a da ih se pritom upotrebljava kao ekonomski pokretač. Stoga strategije razvoja turizma moraju usvojiti integrirani pristup upravljanja kako bi se postiglo održivo i odgovorno upravljanje turističkim odredištima. U tom smislu strategije se moraju baviti širokim spektrom pitanja, poput mobilnosti, gospodarenja otpadom, IT infrastrukture, jednakih mogućnosti, da nabrojimo samo nekoliko.  Polazište je za razvoj i provedbu takvih strategija stvaranje ekosustava javnih i privatnih dionika i sudjelovanje u kontinuiranom socijalnom dijalogu za poboljšanu suradnju, zajedničko planiranje i upravljanje.