EGTC EFXINI POLI Presentation

1 - MOŽETE LI NAVESTI ULOGU I CILJEVE SVOJE ORGANIZACIJE?

EGTC EFXINI POLI u bliskoj suradnji sa svojim članovima ima za cilj međuregionalne, transnacionalne i prekogranične aktivnosti za održivi razvoj u mrežnim područjima za prijenos znanja i razmjenu dobrih praksi.

2 - ZAŠTO SUDJELUJETE U PROJEKTU WINTER MED?

Europska grupa teritorijalne suradnje EFXINI POLI ima za cilj pružanje podrške regiji Južni Egej koja je članica njezine mreže u izradi regionalnog akcijskog plana za produljenje turističkog razdoblja na održiv način. Organizacija će istovremeno pokušati prenijeti ovo iskustvo na druga područja svoje mreže.

 

 

3 - KOLIKI JE GOSPODARSKI ZNAČAJ TURIZMA ZA VAŠU REGIJU?

Oko 97 % BDP-a Južnog Egeja dolazi od turističkih aktivnosti.

 


 

 

4 - KOJA SU GLAVNA RAZDOBLJA TURISTIČKE POSJEĆENOSTI?

Svibanj – rujan

 

 

5 - KOJE STE PROJEKTE ILI AKCIJE PROVELI U SVRHU POVEĆANJA ODRŽIVOSTI TURIZMA?

Organizacija je podržala otok Naxos sudjelujući u projektu CONSUME-LESS koji je imao za cilj razvoj održivog modela turizma kako bi se turistička područja zaštitila od negativnih učinaka prekomjernog turizma tijekom ljetnog razdoblja.

 

 

6 – JESTE LI USPOSTAVILI ALATE ZA PRAĆENJE ODRŽIVOSTI TURIZMA?

Ne.

 

 

7 – IMATE LI NAČINE ZA SMANJENJE NEGATIVNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ, KULTURU, DRUŠTVO?

Što se tiče okoliša, predloženi model temelji se na kvalifikaciji turističkih odredišta kao lokacija smanjene potrošnje i na poboljšanju ove posebnosti inovativnom komunikacijskom i teritorijalnom marketinškom kampanjom koja se provodi izravnim uključivanjem svih zainteresiranih dionika (lokalne vlasti, turistički operateri i pružatelji usluga, turisti).

 

Provedbeni pristup modela temelji se na tri glavna načela:

1. Integrirani pristup, uključujući više vrsta akcija uštede energije i vode te mjere sprječavanja i upravljanja otpadom.

2. Ponuda usluga smanjene potrošnje aktivnim uključivanjem pružatelja turističkih usluga u reorganizaciju usluga, kako bi se turistima ponudio izbor usluga koje će im omogućiti da smanje potrošnju vode i energije i stvaranje otpada i da bolje upoznaju i cijene lokalne proizvode tijekom boravka.

3. Kampanje za podizanje svijesti i promjenu ponašanja temeljene na korištenju višestrukih pristupa promjeni ponašanja i inovativnim rješenjima, uključujući kombinaciju pripovijedanja i SoLoMo rješenja (engl. Social-Location-Mobile).

Provedbenu strategiju posebno karakterizira uvođenje koncepta teritorijalne oznake ConsumelessMed. Oznaka se definira uzimajući u obzir već postojeća iskustva (na lokalnoj razini i razini EU-a), prije svega EU eko oznaku, ali pronalazeći pojednostavljeni pristup koji bi omogućio da se i najmanje aktivnosti, kao i one manje organizirane, uključe u provedbu projekta.

8 - KOJE MJERE PREPORUČUJETE ZA OSIGURAVANJE ODGOVORNOG I ODRŽIVOG RASTA?

Općine bi turističke takse mogle usmjeriti na razvojna ulaganja na lokalnoj razini uz promicanje obnovljivih izvora energije, tako da područja korak po korak postaju ugljično neutralna. Ako se takve mjere kombiniraju s metodama zajedničkog osmišljavanja koje uključuju lokalne dionike, to bi potencijalno moglo dovesti do odgovornog i održivog rasta.

 

 

9 - KOJE MEHANIZME UPRAVLJANJA PREDLAŽETE?

Snažna suradnja između javnih i privatnih subjekata na regionalnoj razini nužna je kako bi se osiguralo da svi dionici „gledaju” u istom smjeru razvoja. Mehanizmi sudjelovanja koji uključuju lokalne zajednice presudni su za uspješno i općeprihvaćeno upravljanje.