Confesercenti Toscana Presentation

MOŽETE LI NAVESTI ULOGU I CILJEVE SVOJE ORGANIZACIJE?

Confesercenti Toscana udruženje je mikro, malih i srednjih poduzetnika iz sektora trgovine, turizma i usluga koje povezuje više od 30.000 poduzeća u Toskani. Naša je misija podržati aktivnost vlasnika malih poduzeća provodeći:


a/ Aktivnosti lobiranja na različitim institucionalnim razinama (na europskoj i nacionalnoj razini putem National Confesercenti, na regionalnoj i lokalnoj razini vlastitom teritorijalnom strukturom)


b/ Pružanje podrške za pristup kreditima putem Consorzio Italia Comfidi


c/ Pružanje podrške za osposobljavanje i edukaciju poduzetnika i radnika međuprofesionalnim fondom FONTER i mrežom agencija za osposobljavanje CESCOT


d/ Pružanje podrške za poboljšanje konkurentnosti MSP-a mrežom uslužnih agencija raspoređenih na cijelom teritoriju.

ZAŠTO SUDJELUJETE U PROJEKTU WINTER MED?

Udruženje Confesercenti Toscana vrlo je zainteresirano za prijenos dobrih praksi i rješenja koja su identificirali i testirali drugi projekti zajednice MSP-ovima prisutnima na otocima toskanskog arhipelaga te otocima Elba, Cepraia i Giglio kako bi se poboljšala održivost ponude tih turističkih odredišta i produžila razdoblja aktivnosti.

KOLIKI JE GOSPODARSKI ZNAČAJ TURIZMA ZA VAŠU REGIJU?

U Toskani je turizam, u razdoblju koje je prethodilo pandemiji bolesti COVID-19, predstavljao oko 6 % regionalnog BDP-a. Uzimanjem u obzir poduzeća proširenog lanca opskrbe (trgovina i srodne usluge), taj je postotak porastao na oko 12 %. Turistički tokovi koji se odnose na obalno područje činili su otprilike 50 % od ukupnog broja (približno 50 milijuna noćenja). Više od 50 % turističke prisutnosti u regiji činili su strani turisti, stoga smo, zbog ograničenja koja proizlaze iz pandemije, 2020. godine svjedočili procijenjenom padu prometa od oko 75 %.


KOJA SU GLAVNA RAZDOBLJA TURISTIČKE POSJEĆENOSTI?

U normalnim uvjetima od Uskrsa do sredine rujna.

 

 

KOJE STE PROJEKTE ILI AKCIJE PROVELI U SVRHU POVEĆANJA ODRŽIVOSTI TURIZMA?

Na regionalnoj razini nisu provedeni organizirani projekti za cijelu regiju. Ograničen na kupališne prostore, u suradnji s regijom Toskanom, 2018. godine pokrenut je projekt kako bi se eliminirala upotreba posuđa za jednokratnu upotrebu i plastičnih posuda na plažama. Uz to, u nekim smo područjima potaknuli sustave za prikupljanje i recikliranje rabljenog ulja.

JESTE LI USPOSTAVILI ALATE ZA PRAĆENJE ODRŽIVOSTI TURIZMA?

Ne.

IMATE LI NAČINE ZA SMANJENJE NEGATIVNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ, KULTURU, DRUŠTVO?

Za učinkovitu intervenciju potrebno je sljedeće: a) nekoliko projekata u suradnji s vladom i regijom, primjenjivih u širokom opsegu; b) snažne akcije u smislu komunikacije, kako prema korisnicima (turistima), tako i prema poduzetnicima; c) odgovarajuće financiranje za potporu projektima na kojima se surađuje s javnom upravom.


KOJE MJERE PREPORUČUJETE ZA OSIGURAVANJE ODGOVORNOG I ODRŽIVOG RASTA?

Problem je vrlo složen. Odgovorni i održivi rast turizma, kao i svakoga drugoga gospodarskog sektora, zahtijeva planiranje i oblike kontrole koji bi u nekim situacijama trebali moći postati stroži. Međutim, to se kosi s dinamikom koja proizlazi iz potpunog otvaranja tržišta. Neke mjere praćenja tokova mogle bi pomoći u donošenju korisnih odluka i mogle bi se usvojiti na lokalnoj razini (na razini odredišta ili regije), ali same po sebi sigurno ne bi mogle izmijeniti globalne trendove i dinamiku tržišta

KOJE MEHANIZME UPRAVLJANJA PREDLAŽETE?

Turizmu su potrebni alati za praćenje koordinirani na različitim administrativnim razinama, lokalnim, nacionalnim i europskim, koji mogu pružiti korisne informacije onima koji moraju donositi upravljačke odluke. Također je neophodna i strategija koja će se također razviti na tri razine, europskoj, nacionalnoj i regionalnoj. U tom bi kontekstu odredišta mogla smjestiti svoje aktivnosti održivog razvoja.