IPTPO Presentation

MOŽETE LI NAVESTI ULOGU I CILJEVE SVOJE ORGANIZACIJE?

Vizija Instituta za poljoprivredu i turizam je biti vodeća znanstvenoistraživačka i infrastrukturna institucija u području poljoprivrede i turizma, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini, a također prepoznatljiva i na međunarodnoj razini, što će trajno doprinijeti ukupnom razvoju ruralnih područja, održivosti, biološkoj raznolikosti te prirodnim i tradicionalnim vrijednostima. Također, IPTPO želi biti prepoznatljiva znanstveno-istraživačka institucija koja trajno doprinosi razvoju održivog turizma na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Misija našeg Instituta je istraživanje, obrazovanje i prijenos znanja o održivom turizmu i odnosu turizma i poljoprivrede u kontekstu postizanja održivog razvoja.

 

 

ZAŠTO SUDJELUJETE U PROJEKTU WINTER MED?

IPTPO provodi primijenjene znanstveno-istraživačke projekte u turizmu, a kreira i studije razvoja turizma, kao i strategije razvoja turizma na regionalnoj i općinskoj razini. Kompetencije IPTPO-a podrazumijevaju korištenje ispravne metodologije istraživanja podataka, analize i razvoja studija. Institut promovira rezultate istraživanja različitim dionicima, a također organizira i radionice za izgradnju kapaciteta i radionice za obuku u cilju prijenosa znanja i umrežavanja. Sudjelujući u različitim projektima koje financira EU, Institut pokušava znanje stečeno znanstvenim istraživanjima prenijeti u praksu.

 

 

KOLIKI JE GOSPODARSKI ZNAČAJ TURIZMA ZA VAŠU REGIJU?

Turizam je jedna od najvažnijih djelatnosti s više od 19 % ukupnog BDP-a u 2019. godini u Hrvatskoj prema službenim podatcima Ministarstva turizma. Od ukupnog broja noćenja u Hrvatskoj u 2019. godini, Istarska županija ostvarila je 28,9 %. Istovremeno, Primorsko-goranska županija imala je 16,8 % od ukupnog broja noćenja u Hrvatskoj. Prema indeksu razvoja turizma u 2019. godini (Institut za turizam, 2020.), u Hrvatskoj su najrazvijenije općine na zapadnoj obali Istarske županije Poreč, Rovinj, Umag i na jugu Istre, Medulin.

 

 

KOJA SU GLAVNA RAZDOBLJA TURISTIČKE POSJEĆENOSTI?

Glavno razdoblje turističke sezone je ljeto, točnije srpanj i kolovoz.

 

 

 

 

 

 

KOJE STE PROJEKTE ILI AKCIJE PROVELI U SVRHU POVEĆANJA ODRŽIVOSTI TURIZMA?

Glavne su aktivnosti Instituta znanstvena istraživanja, stoga je naš glavni doprinos većoj održivosti turizma kroz različite znanstvene studije i projekte. U okviru projekata MED i Interreg MED vezanih uz održivi turizam, dosad smo proveli sljedeće projekte: MITOMED (2014. – 2015.), CASTWATER (2016. – 2019.), MITOMED+ (2017. – 2020.), INHERIT (2018. – 2022.), a trenutačno sudjelujemo u provedbi projekta WINTER MED (2019. – 2022.).

 

 

JESTE LI USPOSTAVILI ALATE ZA PRAĆENJE ODRŽIVOSTI TURIZMA?

Projektom MITOMED, a zatim i MITOMED+, sudjelovali smo u testiranju odabranih 

pokazatelja za praćenje turističkih podataka u svrhu mjerenja održivosti turističkih aktivnosti. Pokazatelji su testirani u tri pokusna odredišta, Poreču, Novigradu i Labinu, za koje su praćeni gospodarski, društveno-kulturni i okolišni pokazatelji. Također, u okviru provedbe projekta MITOMED+, sudjelovali smo u razvoju i testiranju modela „Zelena plaža”, alata za održivo upravljanje plažama.

 

 

IMATE LI NAČINE ZA SMANJENJE NEGATIVNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ, KULTURU, DRUŠTVO?

Negativni utjecaji turizma mogu se smanjiti edukacijom svih dionika u turizmu kako bi se podigla svijest o važnosti smanjenja štetnih učinaka turizma. U planiranje turističkih aktivnosti u odredištima treba biti uključen širok spektar dionika. Uz to, upotreba alata razvijenih u prethodnom projektu može dati korisne informacije za donošenje odluka u turizmu koje se temelje na brzim i dostupnim podatcima.

 

 

KOJE MJERE PREPORUČUJETE ZA OSIGURAVANJE ODGOVORNOG I ODRŽIVOG RASTA?

Osiguravanje odgovornog i održivog rasta potrebno je kako bi se postigla ravnoteža između svih održivih stupova (gospodarskog, društvenog i okolišnog). Primjerice, u gradskim središtima potrebno je smanjiti broj posjetitelja nudeći im druge aktivnosti, posebno one smještene u ruralnim područjima te smanjiti broj motornih vozila osiguravanjem javnog prijevoza ili bicikala. Edukacija turista i lokalnog stanovništva o važnosti održivog razvoja ključna je pa bismo se trebali kretati u tom smjeru. Važno je i poticanje održivoga gospodarenja otpadom i održivog korištenja prirodnih resursa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Lokalne i regionalne vlasti trebale bi poticati suradnju i komunikaciju svih dionika u turizmu i sudjelovanje svih dionika u stvaranju strategija održivog razvoja.

 

 

KOJE MEHANIZME UPRAVLJANJA PREDLAŽETE?

Različitim mjerama, donositelji odluka u turizmu trebaju potaknuti dionike na primjenu održivih praksi u njihovu poslovanju. Na primjer, mogu ponuditi različite oblike financiranja za posebne projekte koji će se baviti određenim problemima u njihovim područjima uzimajući u obzir različite aspekte njihovih odredišta. Također, ključno je pružiti obrazovanje i dovoljno informacija lokalnom stanovništvu, dionicima i turistima o inicijativama za provedbu održivog turizma u njihovim odredištima.