WINTER MED Regionalni akcijski plan

Jedan od ključnih rezultata projekta WINTER MED su Regionalni akcijski planovi, skup konkretnih akcija i mjera za suzbijanje sezonalnosti u turizmu koje je razvilo šest partnerskih regija: Toskana, Cipar, Južni Egej, Dubrovačko-neretvanska, Korzika i Balearski otoci.

Regionalni akcijski planovi zajednički su osmišljeni u dvije faze, prva se fokusira na proces učenja o politici i kontinuirani socijalni dijalog u partnerskim regijama, a druga se fokusira na transnacionalno umrežavanje i razmjenu politika između partnera i njihovih dionika u regiji.  

 

Što su WINTER MED regionalni akcijski planovi i koji je njihov cilj?

Svaki WINTER MED partner izradio je Regionalni akcijski plan (RAP) na temelju lekcija naučenih iz prethodne faze projekta. RAP-ovi imaju za cilj definiranje i provedbu aktivnosti koje mogu smanjiti turističku sezonalnost na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razvoj cjelogodišnjeg održivog i odgovornog turizma. Doista, svaki RAP pruža instrumente regionalne politike koji podržavaju ovu tranziciju, definirajući aktivnosti za poticanje diverzifikacije turističkih usluga i proizvoda. Ovi dokumenti izrađeni su uz potporu lokalnih i regionalnih dionika koji dolaze iz institucionalnog, poslovnog (uključujući mala i srednja poduzeća) i obrazovnog sektora. Štoviše, RAP-ovi su prilagođeni okolnostima i globalnoj situaciji povezanoj s utjecajima krize COVID-19.


Kako su osmišljeni RAP-ovi?

Regionalni akcijski planovi zajednički su osmišljeni u dvije faze, prva se fokusirala na proces učenja o politici i kontinuirani socijalni dijalog u partnerskim regijama, a druga na transnacionalno umrežavanje i razmjenu politika između partnera i njihovih regionalnih dionika.

 

Zašto su RAP-ovi relevantni?

RAP-ovi su ključni kako bi se izbjegla rascjepkanost politika među regijama i osigurala ukupna koordinacija i sinergija među naporima partnera. Također, validacija rezultata koji proizlaze iz aktivnosti RAP-ova dovela je do konsolidacije konačne transnacionalne strategije za cjelogodišnji turizam na mediteranskim otocima.

 

Ovdje u nastavku pogledajte šest regionalnih akcijskih planova WINTER MED.

 

VISIT THE RAPs