WINTER MED Memorandum o razumijevanju i strateški dokument

Memorandum o razumijevanju

Zaključci proizašli iz projekta WINTER MED temelj su Memoranduma o razumijevanju.

Buduća suradnja predviđena ovim Memorandumom usmjerena je na angažiranje ne samo projektnih partnera nego i drugih regionalnih i lokalnih vlasti, istraživačkih institucija, tijela privatnog sektora i organizacija civilnog društva. Svi su pozvani da potpišu dokument i provedu WINTER MED Transnacionalnu strategiju cjelogodišnjeg turizma te šire i prenose ostale rezultate projekta.

Potpisivanje Memoranduma prilika je da iskoristite potporu partnera WINTER MED-a u u namjeri da predano poduzimate aktivnosti za razvoj održivog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otocima i šire.

 

MoR pročitajte ovdje!

 

 

WINTER MED strateški dokument

Kroz projekt je razvijen strateški dokument koji daje pregled zaključaka donesenih na regionalnoj razini tijekom cijelog projekta. Rad uključuje preporuke i smjernice za različite vrste dionika uključenih u razvoj održivog turizma te naglašava potrebu za posebnom pažnjom na otočna područja, posebice kada je u pitanju sektor turizma. 

Za više informacija ili pomoć, obratite se CPMR-IMC na info@remove-this.crpm.org

Kliknite ovdje za čitanje strateškog dokumenta!