WINTER MED katalog alata

WINTER MED katalog okuplja dobre prakse za poticanje podjednakog i uključivog razvoja održivog i odgovornog turizma u mediteranskim otočnim destinacijama. Na temelju iskustava prethodnih projekata ovaj katalog, koji su izradili partneri, nudi rješenja za zajedničke izazove i promovira alternativu za razvoj cjelogodišnjeg turizma na Mediteranu.

 

 

Što je WINTER MED katalog alata i kakve alate treba očekivati?

Katalog okuplja 13 alata identificiranih kao dobre prakse za implementaciju održivog turizma u kontekstu različitih projekata, a to su: ALTER ECO, BRANDTour, CIVITAS DESTINATIONS, Co-EVOLVE, CONSUMELESS, INTENSE, MEDCYCLE TOUR, MITOMED+ i SMART DESTINATION.

Katalog alata je klasificiran u 6 vrsta instrumenata: alati, baza podataka, usluge za turizam, alati za obuku i učenje te informacijski i komunikacijski alati (ICT).

 

 

 

 

 

Za svaku dobru praksu katalog donosi opis alata, njegove prednosti za razvoj održivog cjelogodišnjeg turizma, te daje detalje o uvjetima za odgovarajuću prenosivost.

 

Kome je upućeno?

Naš katalog cilja na širok raspon subjekata kao što su regije, općine, turističke industrije, javne uprave, ali i turiste i građane.

 

Zašto je relevantno?

Razmjena informacija i znanja među destinacijama postali su bitni za pronalaženje rješenja koja omogućuju da održivi cjelogodišnji turizam napreduje na mediteranskim otocima. Ovaj katalog alata olakšava replikaciju već operativnih alata i potiče suradnju među mediteranskim otocima. Posljednje, ali ne i najmanje važno, katalog WINTER MED alata pokazuje prednosti učenja o politici i donošenja odluka temeljenih na dokazima.

 

Saznajte više o dobrim praksama za poboljšanje održivog turizma tijekom cijele godine preuzimanjem našeg WINTER MED kataloga alata!

 

 

DOWNLOAD THE TOOLBOX