Glavni rezultati

WINTER MED katalog alata

 

WINTER MED katalog okuplja dobre prakse za poticanje podjednakog i uključivog razvoja održivog i odgovornog turizma u mediteranskim otočnim destinacijama. Na temelju iskustava prethodnih projekata ovaj katalog, koji su izradili partneri, nudi rješenja za zajedničke izazove i promovira alternativu za razvoj cjelogodišnjeg turizma na Mediteranu.

Learn More

WINTER MED Regionalni akcijski plan

 

Jedan od ključnih rezultata projekta WINTER MED su Regionalni akcijski planovi, skup konkretnih akcija i mjera za suzbijanje sezonalnosti u turizmu koje je razvilo šest partnerskih regija: Toskana, Cipar, Južni Egej, Dubrovačko-neretvanska, Korzika i Balearski otoci.

Regionalni akcijski planovi zajednički su osmišljeni u dvije faze, prva se fokusira na proces učenja o politici i kontinuirani socijalni dijalog u partnerskim regijama, a druga se fokusira na transnacionalno umrežavanje i razmjenu politika između partnera i njihovih dionika u regiji.  

Learn More

WINTER MED Transnacionalna strategija

 

Suočeni s ekološkim, gospodarskim, društvenim i kulturnim utjecajima koji proizlaze iz visoke sezonalnosti turističke aktivnosti na mediteranskim otocima, partnerstvo WINTER MED-a razvilo je transnacionalnu strategiju s ciljem poticanja razvoja alternativnog, održivog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otočnim destinacijama, unutar i izvan okvira projekta.

Learn More

WINTER MED Memorandum o razumijevanju i strateški dokument

 

Zaključci proizašli iz projekta WINTER MED temelj su Memoranduma o razumijevanju.

Buduća suradnja predviđena ovim Memorandumom usmjerena je na angažiranje ne samo projektnih partnera nego i drugih regionalnih i lokalnih vlasti, istraživačkih institucija, tijela privatnog sektora i organizacija civilnog društva. Svi su pozvani da potpišu dokument i provedu WINTER MED Transnacionalnu strategiju cjelogodišnjeg turizma te šire i prenose ostale rezultate projekta.

Kroz projekt je razvijen strateški dokument koji daje pregled zaključaka donesenih na regionalnoj razini tijekom cijelog projekta. Rad uključuje preporuke i smjernice za različite vrste dionika uključenih u razvoj održivog turizma te naglašava potrebu za posebnom pažnjom na otočna područja, posebice kada je u pitanju sektor turizma. 

Learn More