ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Το WINTER MED στοχεύει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διακρατικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού όλο το χρόνο σε νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, μέσα από κοινούς σχεδιασμούς και συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκόμενων περιοχών.

Το έργο θα υλοποιήσει δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και εκμάθηση πολιτικής, και θα υποστηριχθεί από μια διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και δράσεων κεφαλαιοποίησης για τη διευκόλυνση της μετάβασης από την τρέχουσα καλοκαιρινή υπερεκμετάλλευση των νησιωτικών προορισμών σε μια εναλλακτική, βιώσιμη, χρήση όλο το χρόνο.

Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση συνδυάζει τα αποτελέσματα των βασικών έργων και των σχετικών πιλοτικών εμπειριών και μελετών περιπτώσεων για την υλοποίηση μιας κοινής διακρατικής στρατηγικής WINTER MED και μεταφέρει τη γνώση που αντλήθηκε στα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης των περιοχών των 6 εταίρων: Τοσκάνη, Κύπρος, Νότιο Αιγαίο, Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, Κορσές και Βαλεαρίδες Νήσοι.

Τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης θα σχεδιαστούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα επικεντρώνεται στη διαδικασία εκμάθησης πολιτικής και τον συνεχή κοινωνικό διάλογο στις περιοχές των εταίρων και η δεύτερη στη διακρατική δικτύωση και την ανταλλαγή πολιτικών μεταξύ των εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών στις περιφέρειες.


Η δεύτερη φάση αξιοποιεί τα κύρια αποτελέσματα μέσω της ενσωμάτωσής τους σε περιφερειακές πολιτικές, καθώς και σε άλλες περιφέρειες MED και της ΕΕ.

WINTER MED ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

 

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ είναι ένα ανοιχτό μέσο, όπου μπορείτε να βρείτε πληθώρα καλών πρακτικών, οι οποίες συγκεντρώθηκαν από το πρόγραμμα WINTER MED σχετικά με τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό στους νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

Η στρατηγική WINTER MED για τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό όλο το χρόνο σε νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου προωθεί τη μετάβαση από τον τουρισμό 3S (Sea-Sun-Sand) νησιωτικών τουριστικών προορισμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε μια εναλλακτική, βιώσιμη, χρήση όλο το χρόνο αυτών, παρέχοντας τα εργαλεία για την αλλαγή και την αναβάθμιση ενός από τους βασικούς τομείς της περιοχής της Μεσογείου.

Η επάρκεια/ανάπτυξη ικανοτήτων, η διαφοροποίηση, η οικονομική υποστήριξη, η ένταξη και η συμμετοχή είναι οι κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής, η οποία παρέχει επίσης συγκεκριμένους Χάρτες Πορείας στις εμπλεκόμενες περιοχές.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ