DUNEA Presentation

1 - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ;

H αποστολή του Περιφερειακού Οργανισμού Ανάπτυξης Dubrovnik-Neretva County DUNEA είναι να επιτύχει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας καθώς και να βελτιώσει και να συντονίσει τις υπάρχουσες αναπτυξιακές δραστηριότητες σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 - ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ WINTER MED;


Η μοναδική ιστορική και φυσική κληρονομιά της περιοχής Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την ομάδα μας στον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, το μελλοντικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Περιφέρειας 2021. - 2027. εστιάζει στη βελτίωση της οικονομίας των νησιών και στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των νησιών θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους που δεν προκαλούν καμιά καταστροφή αυτής της εξαιρετικής περιοχής, αλλά σέβονται τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες του προορισμού.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός έργων της ΕΕ που σχετίζονται με τον βιώσιμο τουρισμό έχουν υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή. Αυτή είναι μια δραστηριότητα που θέλουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο στη μελλοντική μας εργασία. Η τουριστική περίοδος του νησιού είναι επί του παρόντος εξαιρετικά σύντομη, από την οποία και προκλήθηκε υψηλή πίεση εξαιτίας των επισκεπτών κατά την περίοδο αιχμής της σεζόν, από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Απαιτείται επιδέξια διαχείριση για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες αυτού του αντίκτυπου και να διατηρηθεί η νησιωτική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Συμμετέχοντας στο έργο WINTER MED θέλουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, να αναπτύξουμε βιώσιμο τουρισμό όλο το χρόνο και να μειώσουμε τις επιπτώσεις της εποχικότητας.

3 - ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ;

Ο τουριστικός τομέας είναι ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας της Περιφέρειας μας με το μεγαλύτερο μερίδιο προστιθέμενης αξίας στην περιφερειακή οικονομία και απασχόληση. Ο τουρισμός έχει επίσης ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως μεταφορές, κατασκευές, ακίνητα, γεωργία και άλλα.


Η τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρειά μας παρουσιάζει μια συνεχή ανάπτυξη, η οποία μετράται από τον αριθμό των αφίξεων και διανυκτερεύσεων. Από το 2009 έως το 2019, ο αριθμός των τουριστικών αφίξεων αυξήθηκε κατά 128% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων κατά 83,6%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 9,6% στις αφίξεις και 7,0% στις διανυκτερεύσεις. Ο ετήσιος αριθμός τουριστών στην περιοχή Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, πριν από την κρίση COVID - 19, το 2019 ήταν 2.285.774 αφίξεις και 8.974.206 διανυκτερεύσεις. Αυτοί είναι εξαιρετικοί δείκτες της δυναμικής ανάπτυξης προορισμού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 95% όλων των διανυκτερεύσεων αναφέρεται σε ξένους τουρίστες, κάτι που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (92%).


Επιπλέον, κάθε χρόνο δεχόμαστε περίπου 800.000 επισκέπτες από κρουαζιερόπλοια, το οποίο αποτελεί εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην οικονομία μας, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και προβλήματα διαχείρισης πλήθους στους ιστορικούς χώρους.

4 - ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ;

Η εποχικότητα του τουρισμού αποτελεί ένα ξεκάθαρο και γνωστό χαρακτηριστικό της περιοχής Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα. Ορισμένες τοποθεσίες όπως η πόλη του Ντουμπρόβνικ, ο δήμος Župa dubrovačka και ο δήμος Konavle κατάφεραν να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, από τον Απρίλιο έως το τέλος Οκτωβρίου (7 έως 8 μήνες).
Από την άλλη πλευρά, για ορισμένες τοποθεσίες (απομακρυσμένα νησιά, αγροτικές περιοχές), η τουριστική περίοδος είναι πολύ σύντομη. Ξεκινά στα μέσα Ιουνίου και τελειώνει στα μέσα Σεπτεμβρίου (περίπου 3 μήνες).

5 - ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟ;

Στην περιοχή μας υπάρχει συνεχής ανάγκη διατήρησης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να βελτιωθεί η αυθεντικότητα των τουριστικών εμπειριών.

Επομένως, σχεδιάζουμε την ανάπτυξη της Περιφέρειας σύμφωνα με τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης 2012-2022. Βασιζόμενοι στα μοντέλα διαχείρισης βιώσιμων προορισμών, έχουμε ορίσει στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης και μοντέλα ανάπτυξης, το σχέδιο ανάπτυξης προϊόντων, τμήματα και οδηγίες αγοράς, έργα ανταγωνιστικότητας κ.λπ.

Εργαζόμαστε συνεχώς στον Περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του προορισμού μας. Αναπτύσσουμε προγράμματα όπως προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, διαδικαστικά πλαίσια, προγράμματα ελέγχου κατασκευών και πρότυπα αποκατάστασης κληρονομιάς, αναπτύσσουμε επίσης προγράμματα παρακολούθησης και προστασίας της φυσικής κληρονομιάς κ.λπ.

 

Συμμετέχουμε και είμαστε επικεφαλής εταίρος σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή έργα που σχετίζονται με το θέμα του αειφόρου τουρισμού, όπως:

«Well-O-live» - Εμπειρία ευεξίας και ευ ζην στις ευρωπαϊκές διαδρομές της ελιάς
Το έργο δημιουργεί ένα διεθνικό δίκτυο που συνδέει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία), όλοι δεσμευμένοι να αναπτύξουν ένα καινοτόμο μοντέλο για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την προώθηση θεματικών προϊόντων με γνώμονα την αγορά. Ο αγροτικός τουρισμός επικεντρώθηκε σε δραστηριότητες για την ευεξία και το ευ ζην στις διαδρομές της Ελιάς. Η τοποθεσία των δραστηριοτήτων του έργου ορίζεται στο νησί Korcula.

«Πεζοπορία Ευρώπη» - Ανακαλύπτοντας την αγροτική Ευρώπη μέσω μονοπατιών πεζοπορίας

Κύριος στόχος είναι η προώθηση ενός διακρατικού δικτύου αγροτικών τουριστικών διαδρομών δομημένων σε διάφορα πεζοπορικά δρομολόγια σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρική σχέση συγκεντρώνει 8 μέλη από 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ: ​​Ισπανία (Καταλονία), Ιταλία (Emilia-Romagna), Κροατία (Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα), Ιρλανδία (Ντόνεγκαλ), Αυστρία και Γερμανία.

Συνολικά, αυτό αντιπροσωπεύει 1.170 χιλιόμετρα διαδρομών πεζοπορίας σε 4 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχουσες περιοχές συγκεντρώνονται με κοινό ενδιαφέρον να αναπτύξουν μια εναλλακτική προσέγγιση για τον μαζικό τουρισμό, βάσει είτε του μοντέλου "Ήλιος και Άμμος" μεγάλης συγκέντρωσης επισκεπτών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (Πόλεις κ.λπ.) Η τοποθεσία των δραστηριοτήτων του έργου στην Κροατία ορίστηκε στη χερσόνησο Peljesac και στο νησί Mljet.

 

«Αγροτικό εκπαιδευτικό, πολιτιστικό -εθνογραφικό τουριστικό αξιοθέατο» - Είναι το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα που βασίζεται στην αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού τουριστικού προορισμού που περιλαμβάνει ορισμένες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας που σχετίζονται με ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν. Το έργο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αποκατάστασης της πολιτιστικής ιδιοκτησίας με ψηφιακή πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι τοποθεσίες ορισμένων δραστηριοτήτων κατασκευής και αποκατάστασης στις οποίες εφαρμόζεται βρίσκονται στα νησιά Mljet και Korcula.

 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δράσεις της περιοχής Ντουμπρόβνικ Νερέτβα για την προώθηση τμημάτων της περιοχής μας μέσω θεματικών δρόμων - «Peljesac - Η αυτοκρατορία του Κρασιού» και «Neretva - Η κοιλάδα της ζωής».

6 - ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Ο τουρισμός στην περιοχή Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα αναπτύσσεται άνισα. Ο κυρίαρχος και ιδιαίτερα ανεπτυγμένος τουριστικός προορισμός είναι η Πόλη του Ντουμπρόβνικ και συνορεύει με τους δήμους (62% της τουριστικής δραστηριότητας). Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένα μέρη της Περιφέρειας, κυρίως στα απομακρυσμένα νησιά και στην ενδοχώρα (αγροτικές περιοχές), παρά τις σημαντικές δυνατότητες ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένος.

Ως εκ τούτου, σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές λόγω οικονομικών περιορισμών δεν έχουμε ακόμη εργαλείο παρακολούθησης της βιωσιμότητας του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, η πόλη του Ντουμπρόβνικ έχει αναπτύξει διάφορα προγράμματα/δράσεις κυρίως για να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις μεγάλου αριθμού τουριστών κατά τη θερινή ώρα και να διατηρήσει το ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ.

7 - ΕΧΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Οι κύριες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον στην περιοχή Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα είναι: ρύπανση από εντατική θαλάσσια κυκλοφορία, απόρριψη απορριμμάτων, υπερβολική κατασκευή, λύματα και θαλάσσια απόβλητα. Αν και η ποιότητα της θάλασσας εκτιμάται ως εξαιρετικά καλή, τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα των θαλάσσιων αποβλήτων από τα πλωτά έχει αυξηθεί. Η περιοχή των νότιων νησιών της περιοχής Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα (Mljet, Korčula, Lastovo) και η χερσόνησος Pelješac επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα πλαστικά απόβλητα.

Επί του παρόντος, το Κέντρο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα είναι υπό κατασκευή. Αυτό το σημαντικό έργο, που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια της ΕΕ, θα βελτιώσει σημαντικά τον διαχωρισμό, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων στην περιοχή μας. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ντουμπρόβνικ και διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς συμμετέχουμε σε πολλά έργα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Πρόσφατα έργα σχετίζονται με την καινοτόμο ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργασίας θαλάσσιων αποβλήτων. Διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε 40 προστατευόμενα μέρη της φύσης προκειμένου να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα του περιβάλλοντος της περιοχής Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα.


Η κατανάλωση που σχετίζεται με τον πολιτιστικό τομέα στην περιοχή μας επικεντρώνεται κυρίως στην εμπορική εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, η βιωσιμότητα των τοπικών πολιτιστικών πόρων είναι αμφισβητήσιμη, όπως καλλιτεχνική δημιουργία, πολιτιστική παραγωγή, διεθνής πολιτιστική συνεργασία κ.λπ.

Για να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, αναπτύξαμε δραστηριότητες που θα συνδέουν τον πολιτισμό με τη σύγχρονη τέχνη και τις πολιτιστικές - δημιουργικές βιομηχανίες όσον αφορά την παρουσίαση και την ερμηνεία, καθώς και την αυξημένη προώθηση των χειμερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη μείωση του φαινομένου της εποχικότητας, την ενθάρρυνση της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ειδικά στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας.

8 - ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;


Για να διασφαλίσουμε υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 

 • αναβάθμιση των ποιοτικών προτύπων των εγκαταστάσεων διαμονής (κυρίως ξενοδοχείων) σε λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές
 • παροχή ισχυρότερης υποστήριξης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές · πρόσθετες επενδύσεις σε μεταφορές και βασικές υποδομές
 • προώθηση της σημασίας της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης
 • ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων στον τουρισμό
 • περαιτέρω ανάπτυξη της περιφερειακής διαχείρισης προορισμού
 • βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού
 • συνέχεια της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης συγκεκριμένων τύπων τουρισμού (αγροτικός, γαστρονομικός, πολιτιστικός, υγειονομικός, ναυτικός κ.λπ.).
 • βελτίωσης της διαθεσιμότητα τουριστικών υπηρεσιών καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους (χειμερινές πτήσεις κ.λπ.).

9 - ΤΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ;Για να διασφαλιστεί η υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διακυβέρνησης. Ο αειφόρος τουρισμός στην περιοχή μας απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων από διαφορετικούς τομείς, αλλά και ισχυρή πολιτική ηγεσία.
 

Για να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στον τουρισμό, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισορροπία μεταξύ διαφόρων παραγόντων:

 

 • επίτευξη της βέλτιστης χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων, η διατήρηση των βασικών οικολογικών διαδικασιών και η προστασία της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας
 • σεβασμός στην κοινωνικοπολιτισμική αυθεντικότητα του προορισμού, την πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδοσιακές αξίες της κοινότητας και η συμβολή στη διαπολιτισμική κατανόηση και ανοχή
 • διασφάλιση ότι οι οικονομικές δραστηριότητες θα είναι βιώσιμες και μακροπρόθεσμες, και θα αποφέρουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους.