Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Μεσόγειος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς θαλάσσιους και παράκτιους (Θ&Π) τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, τα νησιά της προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο τουριστικός τομέας είναι ο κύριος οικονομικός μοχλός που φέρνει την ευημερία και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιωτικών προορισμών της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, ασκεί επίσης τεράστια πίεση στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των εδαφών. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις επιδεινώνονται ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι τοπικές κοινότητες πρέπει να αντιμετωπίσουν τον υπερτουρισμό, ενώ παραμένουν σε κοινωνικοοικονομικό αδιέξοδο κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους.

Το έργο WINTER MED αντιμετωπίζει την τρέχουσα εποχικότητα της ζήτησης του θαλάσσιου και παράκτιου (Θ&Π) τουρισμού αξιοποιώντας ευρωπαϊκά έργα που έχουν επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και τη διαφοροποίηση του βιώσιμου τουρισμού στα Μεσογειακά νησιά και στη βελτίωση των στρατηγικών και του σχεδιασμού πολιτικής ενόψει της μετάβασης από την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο σε μια υπεύθυνη και βιώσιμη προσφορά όλο το χρόνο, με βάση την ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας